Leterature furlane

a cura di Gianni Nazzi Ve’ ca la liste dai Classics des leteraduris forestis publicâts par cura de Clape culturâl Acuilee di Udin (par informazions si pò scrivi al numar di fax: (Italie)(0432 – 500543): 1. C. Perrault, Lis contis di comari očhe, 1976 (traduzion di Osiride e Sandri Sec dai Juris) 2. J. Whiting, Cence parcè, 1976 … […]